Condohotele.eu - tylko sprawdzone inwestycje

Strategia działania

ośrodka Blue Marine Mielno

 • Dostarczamy ofertę wypoczynkową dla rodzin z dziećmi.
 • Zapewniamy dodatkowe atrakcje dla dzieci i dorosłych.
 • Jakość obsługi i wyżywienia gości jest naszym priorytetem.
 • Realizujemy usługi wypoczynkowe na poziomie obiektów 3*** po rozsądnej cenie (value for money).
 • Poza wysokim sezonem realizujemy dodatkowe usługi konferencyjno-bankietowe.
 • Rozwijamy własne kanały sprzedaży.
 • Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi gośćmi poprzez nowoczesne kanały komunikacji (funpage na Facebook; aktywna strona internetowa).
wykres_z_oblozeniem
wykres_11

Model współpracy

z właścicielami nowych apartamentów

 • Spółkę Blue Marine Mielno Inwestycje („Spółka”) powołali dotychczasowi właściciele apartamentów w Blue Marine Mielno.
 • Spółka została powołana w celu realizacji rozbudowy obecnego ośrodka oraz zagwarantowania niezmiennej wysokości czynszu dla właścicieli nowych apartamentów.
 • Każdy nabywający nowy apartament podpisuje jednocześnie ze Spółką umowę dzierżawy na okres 10 lat.
 • Spółka będzie właścicielom nowych apartamentów wypłacała 6% czynsz dzierżawny dwa razu do roku – 50% w sierpniu oraz 50% w grudniu.
 • Po zakończeniu okresu, kiedy Spółka gwarantuje wysokość czynszu, właściciele nowych lokali będą otrzymywali czynsz bezpośrednio od Spółdzielni Właścicieli – operatora Blue Marine Mielno.
 • Również, po zakończeniu okresu gwarancji wysokości czynszu, właściciele nowych lokali będą mogli wstąpić do Spółdzielni Właścicieli na tych samych prawach członkowskich, jak obecni właściciele i współdecydować o strategii rozwoju Blue Marine Mielno.
Biznes_2a
Biznes_2b

Spółdzielnia Właścicieli

„Blue Marine Mielno”

Właściciele obecnie istniejących apartamentów w październiku 2014 r. powołali Spółdzielnię Właścicieli „Blue Marine Mielno”, która w ich imieniu prowadzi ośrodek na następujących zasadach:

 • Spółdzielnia z każdym z właścicieli-członków Spółdzielni zawarła umowę dzierżawy apartamentów.
 • Spółdzielnia pokrywa wszelkie koszty związane z utrzymaniem i remontami apartamentów.
 • Właściciel jedynie ma obowiązek opłacenia ubezpieczenia lokalu oraz podatku od nieruchomości.
 • Wysokość czynszu dzierżawnego corocznie ustala Rada Nadzorcza Spółdzielni w oparciu o zysk wypracowany przez Blue Marine Mielno.
 • Wypłata czynszu na każdy lokal jest taka sama i odbywa się 2 razy do roku – do 31 sierpnia stała kwota 7000 zł netto oraz do 31 grudnia pozostała część zależna od wypracowanego zysku.
 • Walne Zebranie Członków Spółdzielni co roku decyduje w co zainwestować nadwyżki budżetowe wypracowane przez Spółdzielnię.

 

Biznes_3a
Biznes_3b