Najczęstsze pytania

 • Dlaczego inwestowanie w nieruchomości typu „condo” jest opłacalne?
  Ten typ nieruchomości posiada cechy produktu inwestycyjnego oraz dodatkowe cechy użytkowe:
  a) Daje możliwość uzyskania przychodu z tytułu wynajmu apartamentu lub prowadzenia w nim działalności hotelowej

  b) Czynsz dzierżawny jest konkurencyjny w stosunku do innych rodzajów inwestycji
  c) Nie wymaga zaangażowania właścicieli przy funkcjonowaniu obiektu
  d) Wartość nabytego lokalu osiąga wzrost wartości w czasie
  e) Daje właścicielom możliwość korzystania z apartamentów

 

 • Czy inwestycja w apartamenty typu „condo” jest bezpieczna?
  Inwestycje w nieruchomości tego typu nie są ani mniej, ani bardziej ryzykowne od inwestowania w „tradycyjne nieruchomości”, ale dodatkowo posiadają regularny dochód z czynszu a operator, pod którego zarządem znajduje się apartament, gwarantuje prawidłowe jego funkcjonowanie.

 • Czy aby kupić apartament i czerpać korzyści z jego dzierżawy muszę prowadzić działalność gospodarczą?
  Nie. Apartament może również nabyć i wydzierżawić osoba prywatna, nie prowadząca działalności.

 • Czy aby odzyskać podatek VAT od nabywanego lokalu muszę założyć działalność gospodarczą?
  Nie. Można ubiegać się o zwrot podatku VAT bez konieczności zakładania działalności gospodarczej, trzeba jedynie zarejestrować się jako podatnik VAT.

 • W jaki sposób jest kalkulowana wysokość rocznego czynszu dzierżawnego?
  Wartość czynszu gwarantowanego kalkulowana jest jako iloczyn 6% i wartości netto nabytego lokalu wraz z wyposażeniem. W przypadku płatników podatku VAT wartość wypłaty będzie powiększana o aktualnie obowiązującą stawkę podatku.

 • W jakim cyklu będzie wypłacany mój gwarantowany czynsz?
  Gwarantowany roczny czynsz będzie wypłacany w 2 równych ratach: I rata będzie wypłacona do 31 sierpnia, II rata - do 31 grudnia. W pierwszym roku dzierżawy będzie wypłacona tylko jedna rata - w grudniu 2019 r.

 • Na jakich zasadach będzie wypłacany czynsz po zakończeniu okresu gwarantowanej wypłaty?
  Po zakończeniu okresu gwarantowanej wysokości czynszu, system wypłaty czynszu będzie taki sam jak dla innych członków Spółdzielni Właścicieli.

 • Jakie ponoszę koszty w związku z posiadaniem lokalu?
  Jedyne koszty, który ponosi właściciel to koszt ubezpieczenia lokalu oraz podatku od nieruchomości. Właściciel nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych z eksploatacją i zarządzaniem lokalem.

 • Kto zarządza funkcjonowaniem obiektu?
  Obiektem zarządza Spółdzielnia Właścicieli, która spośród swoich członków wyłoniła Zarząd i Radę Nadzorczą.

 • Kiedy mogę korzystać ze swojego lokalu na „zasadach właścicielskich”?
  Na zasadach właścicielskich ze swojego lokalu lub z lokalu o podobnym standardzie i wykończeniu właściciel ma prawo korzystać przez 28 dni w roku kalendarzowym z wyłączeniem okresu od 1 czerwca do 30 września oraz ferii, okresów świątecznych, długich weekendów itp.

 • Ile wynosi opłata za korzystanie z apartamentu na „zasadach właścicielskich”?
  Opłata za pobyt „na zasadach właścicielskich” wynosi obecnie 30 zł brutto za 1 dobę bez względu na ilość zamieszkujących w nim osób. W ramach tej ceny apartament jest w pełni obsługiwany (sprzątanie, wymiana pościeli, ręczników itd.).